logo

Menu

Privacy verklaring

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wanneer uw tussenpersoon/adviseur gebruik maakt van de diensten van Finsys B.V. dan verwerken wij uw persoonsgegevens. Dat zijn alle gegevens die noodzakelijk zijn voor het aanvragen van de door u gewenste dienst.

Uw gegevens kunnen daartoe worden doorgegeven aan bedrijven/instanties die noodzakelijk zijn voor het creëren van de door u gewenste dienst. Zoals banken, geldverstrekkers, verzekeringsmaatschappijen, notarissen, taxatiebureau ’s en het Bureau Krediet Registratie.

Wij ontvangen uw gegevens omdat u deze zelf aan uw tussenpersoon/adviseur of rechtstreeks aan Finsys B.V. verstrekt en Finsys B.V. wordt ingeschakeld om uw dossier af te handelen.

Wij verstrekken of verkopen uw gegevens niet aan derden (partijen die niet bij het aanvraagproces van de u gewenste dienst betrokken zijn) voor commerciële of andere doeleinden.

Voor de gegevens die wij van u vastleggen hanteren wij een bewaartermijn. Deze termijn is gemaximeerd op 7 jaar nadat de dienst tot stand is gekomen. Mocht er uiteindelijk geen dienst tot stand komen, dan hanteren wij een bewaartermijn van 5 jaar.

Uw gegevens zijn alleen toegankelijk voor de personen binnen Finsys B.V. die ingeschakeld worden om de door u gewenste dienst te realiseren. Uw gegevens worden extern opgeslagen en zijn alleen via de systemen van Finsys B.V. toegankelijk.

U kunt Finsys B.V. schriftelijk verzoeken u een overzicht te verstrekken van de gegevens die wij van u geregistreerd hebben.

Hebt u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u terecht bij:

  • de directie van Finsys B.V.;
  • de Autoriteit Persoonsgegevens.

Finsys B.V. heeft het recht dit Privacy Statement te wijzigen. Op de site Finsys.nl treft u altijd de actuele versie aan.

Hoe mogen wij helpen ...

Hypotheekaanbieders

Berekentools

Vragen?

Heeft u nog geen aanstelling of u heeft vragen? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op.

Tariefkaart

Finsys hanteert een zeer overzichtelijke kostenstructuur. Hieronder kunt u de volledige tarieflijst bekijken en mocht u aan de hand hiervan vragen hebben, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen